Σήμερα εννα σας γράψω την ιστορία του φίλου μου, του Ματία. Ο Ματίας έσχει 4 πόδκια τζαι γενικά όπως εκατάντησε το πράμα εν το ζωντανόν όν του κόσμου που το θορώ παραπάνω ώρες που ούλλους τους άλλους.